Juridische afronding

Alle tussen de werkgever en de statutair directeur afgesproken arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, auto van de zaak, etc. blijven doorlopen tot het einde van het dienstverband.

Einddatum dienstverband

Het einde van het dienstverband wordt in onderling overleg tussen de werkgever en de statutair directeur bepaald, of door de AvA of de rechtbank vastgesteld.

Doorwerken

De statutair directeur dient tot de einddatum van het dienstverband door te werken. In de meeste gevallen echter ontheft de werkgever de statutair directeur van deze verplichting.

Salaris

De werkgever dient de statutair directeur door te betalen tot het einde van het dienstverband, ook als de statutair directeur is vrijgesteld van het verrichten van zijn werkzaamheden.

Niet-genoten vakantiedagen, overuren, onkosten

De werkgever is gehouden om niet-genoten vakantiedagen en in opdracht van de werkgever gemaakte overuren en door de statutair directeur in het kader van de werkzaamheden gemaakte onkosten, uit te betalen.

Getuigschrift

De werkgever is wettelijk verplicht om de statutair directeur een getuigschrift te geven, met daarin o.a. hoe lang de statutair directeur bij de werkgever gewerkt heeft en in welke functie dat is geweest.