De kosten van juridische bijstand

Schakel een deskundige in

Een ontslagadvocaat inschakelen is zowel voor de werkgever als voor de statutair directeur zeker aan te bevelen bij een (voorgenomen) ontslag en verdient zich in de meeste gevallen ook terug. Zo heeft u meer kennis, ervaring en juridische ondersteuning voorhanden wat een groot voordeel oplevert.

Wat kost het?

De kosten voor juridische bijstand zijn niet laag en vaak onoverzichtelijk. Daarom is het bij Allied Advocaten gebruikelijk dat, voordat wij voor u optreden, duidelijk is hoe hoog de kosten zullen zijn.

Als een van onze advocaten voor een statutair directeur directeur optreedt, worden de rechtsbijstandkosten in de onderhandelingen meegenomen en in 99% van de gevallen volledig betaald door de werkgever. Worden de rechtsbijstandkosten niet vergoed, dan is vaak de te betalen ontslagvergoeding meer dan toereikend om de rechtsbijstandkosten van de advocaat te betalen.

Rechtsbijstandverzekering

Sommige mensen zijn voor rechtsbijstand verzekerd. Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de verzekerde altijd zelf een advocaat mag kiezen als er een procedure bij de rechter moet worden gevoerd, de zogenaamde vrije advocatenkeuze. U bent dus niet verplicht gebruik te maken van de juridisch adviseur van de rechtsbijstandverzekering of een door de verzekering aangewezen advocaat of rechtsbijstandverlener, als een procedure voor de rechter moet worden gevoerd.

Het is wel verstandig om eerst uw rechtsbijstandverzekering in te lichten over uw keuze voor een andere advocaat. Immers, het is in dat geval de rechtsbijstandverzekering die de advocaatkosten dient te vergoeden. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.

Allied Advocaten is er overigens van overtuigd dat het altijd raadzaam is een second opinion aan te vragen bij een advocaat als u wordt bijgestaan door een juridisch adviseur van de rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering heeft er immers belang bij uw kwestie zo snel mogelijk af te handelen omdat uw premie al betaald is. Zij adviseren u mogelijk met een ongunstig voorstel akkoord te gaan, zonder te onderhandelen voor een beter resultaat.