Ontslag met wederzijds goedvinden

In de meeste ontslagkwesties worden werkgevers en statutair directeuren het met elkaar eens over de voorwaarden waaronder het ontslag plaats zal vinden. Laat u door een ontslagadvocaat begeleiden om ervoor te zorgen dat het ontslag u een passende ontslagvergoeding oplevert en uw rechten op een WW-uitkering blijven bestaan. Ook voor de onderneming die afscheid wil nemen van een statutair direceur is het raadzaam zich door een advocaat te laten bijstaan die gespecialiseerd is in de rechtspositie van de statutair directeur.

De zaken die hierbij aan de orde komen zijn o.a.:

 • de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst in verband met de geldende opzegtermijn;
 • de hoogte van de ontslagvergoeding;
 • de gelding van een non-concurrentiebeding;
 • recht op uitbetaling van een variabele beloning of bonus;
 • opname of uitbetaling van vakantiedagen;
 • voortzetting en/of compensatie van een optieregeling;
 • voortzetting of vrijstelling van de werkzaamheden tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • overname door de statutair directeur van bepaalde zaken, zoals de leaseauto, mobiele telefoon, telefoonnummer, laptop, etc.;
 • betaling door de werkgever van de rechtsbijstandkosten die de statutair directeur heeft gemaakt;
 • de wijze waarop de arbeidsovereenkomst zal eindigen;
 • de wijze waarop in de toekomst nog zaken met elkaar zal worden gedaan, bijvoorbeeld via een management- of opdrachtovereenkomst;
  de interne en/of externe communicatie over het ontslag.

Wat moet u doen als statutair directeur wanneer u geconfronteerd wordt met een voorgenomen ontslag met wederzijds goedvinden?

Het is belangrijk om altijd bezwaar te maken tegen het ontslag. Dit kunt u als volgt doen:

 • protesteer na ontvangst van het ontslagvoorstel in eerste instantie schriftelijk tegen het ontslag en houd u beschikbaar voor uw werk;
 • vraag om een schriftelijke bevestiging van het ontslagvoorstel;
 • ga niet akkoord met non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
 • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, leaseauto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren;
 • probeer zoveel mogelijk relevante documenten te verzamelen, die kunnen aantonen dat u goed gefunctioneerd heeft (omzetgegevens, positieve beoordelingsrapporten, e-mailberichten van de werkgever, collega's of klanten);
 • schakel zo snel mogelijk een ontslagadvocaat in om u te adviseren;
 • teken niets voordat de advocaten van Allied Advocaten het u geadviseerd hebben.