Ontslag vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid

Criteria voor ontslag vanwege ziekte / arbeidsongeschiktheid

De AvA kan de statutair directeur tijdens ziekte niet als werknemer ontslaan, alleen als statutair directeur, vanwege het opzegverbod tijdens ziekte. Ontslaan als werknemer kan alleen indien:

  • de ex-statutair directeur minimaal 2 jaar ziek geweest is en herstel de komende 6 maanden niet te verwachten is;
  • terugkeer in de eigen functie of in een andere (aangepaste) functie binnen het bedrijf niet mogelijk is.

Minnelijke regeling

Veel van deze zaken worden over het algemeen met ‘wederzijds goedvinden’ geregeld.

Wat moet u doen als u wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslag wegens arbeidsongeschiktheid?

Het is belangrijk om altijd bezwaar te maken tegen het ontslag. Dit kunt u op de volgende manier doen:

  • teken niets;
  • vraag om een schriftelijke bevestiging van het ontslag;
  • bestrijd de visie van uw werkgever dat re-integratie onmogelijk is;
  • als u slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ga dan niet akkoord met non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
    weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, leaseauto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren, behalve als er een schriftelijke regeling bestaat die u verplicht deze zaken bij ziekte in te leveren;
  • schakel zo spoedig mogelijk een ontslagadvocaat van Allied Advocaten in.