Tien tips bij ontslag

 1. Geef geen akkoord – teken niets
  Direct of kort na het ontslaggesprek vragen werkgevers vaak om een akkoord voor het ontslag. Trap niet in deze overvaltechniek en teken niets, ook al lijkt het voorstel van uw werkgever/aandeelhoudersvergadering (AvA) in eerste instantie goed uitgewerkt. Tekent u wel voor dit akkoord, dan loopt u het risico dat u een te lage ontslagvergoeding krijgt of zelfs uw rechten op een WW-uitkering kwijtraakt!
 2. Laat alles op papier zetten
  U hebt concreet alles over uw ontslag op papier nodig, zodat achteraf geen misverstanden kunnen ontstaan over het ontslagvoorstel en de bedoelingen van uw werkgever. Zorg er dus voor dat uw werkgever (AvA) zowel het ontslag(voornemen) als het eventuele ontslagvoorstel schriftelijk aan u bevestigt. Hier heeft ook uw ontslagadvocaat veel voordelen aan.
 3. Protesteer tegen het ontslag
  Maak meteen aan uw werkgever duidelijk dat u het niet eens bent met het ontslag, en teken hiertegen een schriftelijk bezwaar aan. Ga wel gewoon door met uw werkzaamheden, hier laat u namelijk mee zien dat u het niet eens bent met het ontslag. Staakt u uw werkzaamheden, dan kan dit uw positie bij een eventuele rechtszaak verslechteren.
 4. Lever bedrijfseigendommen niet in
  U blijft het recht houden op het gebruik van bedrijfseigendommen die in het kader van de arbeidsovereenkomst altijd al aan u ter beschikking waren gesteld, totdat het dienstverband is beëindigd. Denk hierbij aan de auto van de zaak, laptop, telefoon, etc. Als u deze zaken al eerder hebt ingeleverd, kan men achteraf ten onrechte denken dat u met het ontslag ingestemd hebt.
 5. Informatie verzamelen
  Documenten over uw functioneren, (omzet)gegevens, relevante e-mails en andere informatie kunnen van belang zijn in de ontslagprocedure. Verzamel deze informatie zo snel mogelijk, want later wordt dit steeds lastiger of zelfs onmogelijk. Wees behoedzaam dat u wel op eerlijke manieren de gegevens verzamelt.
 6. Ga voorzichtig met informatie om
  Bedenk vooraf welke informatie u wilt dat uw werkgever wel of niet krijgt, zoals uw zoektocht naar een nieuwe baan. Met deze informatie moet u ook discreet tegenover uw collega’s omgaan, ook zij kunnen immers deze informatie doorspelen naar uw werkgever. Vertrouwelijke gegevens over uw positie of strategie kunnen anders in de ontslagprocedure tegen u worden gebruikt.
 7. Verdedig uw standpunt
  Wanneer uw werkgever uw ontslag via de aandeelhoudersvergadering (AvA) of de rechtbank regelt, is het van belang dat u de gelegenheid om te reageren op de ontslagreden(en) aangrijpt, het beste vertegenwoordigd door een advocaat. Verdedig uw standpunt en bestrijd deze redenen. U loopt namelijk een groot risico dat uw WW-uitkering wordt geweigerd wanneer u dit niet doet.
 8. Stem niet in met outplacement
  Accepteer niet dat uw werkgever al begint met een outplacementtraject, voordat er een oordeel over het ontslag is gegeven door de rechter of u samen met uw werkgever tot afspraken bent gekomen. Stemt u in met outplacement, dan geeft u aan dat u instemt met het ontslag, waardoor uw onderhandelingspositie minder sterk wordt.
 9. Win onafhankelijk advies in
  Ga niet in zee met een ontslagadvocaat die ingehuurd of betaald is door uw werkgever. Schakel onafhankelijk hulp in van een deskundige adviseur, die uw belangen optimaal kan behartigen en niet uw werkgever als opdrachtgever heeft.
 10. Neem contact op met Allied Advocaten
  Allied Advocaten zorgt voor uw gespecialiseerde ontslagadvocaat, die uw belangen sterk verdedigt en afdwingt. Door onze ervaring en kennis kunnen wij u op deskundige en professionele wijze bijstaan als uw werkgever u met een ontslag confronteert.