Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bij Allied Advocaten werken advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Zij hebben alle kennis en kunde paraat om statutair directeuren en ondernemingen die een statutair directeur willen aanstellen of ontslaan te adviseren en bij te staan.

Wij kunnen u onder andere adviseren over en begeleiden met:

  • (juridisch) advies, bijvoorbeeld over de ins en outs van de rechtspositie en de ontslagsituatie van de statutair directeur;
  • onderhandelingen bij aanname of ontslag;
  • vastleggen en afronden van de afspraken over ontslag;
  • opstellen en checken van overeenkomsten;
  • mediation bij ontslagkwesties;
  • procederen bij de rechter;
  • het geven van een zogenaamde second opinion.

Advies over de rechtspositie en de ontslagpositie van de statutair directeur

Op deze website vindt u tips en adviezen over de rechtspositie en de ontslagsituatie van de statutair directeur.

Op onze algemene website www.alliedadvocaten.nl vindt u tips en adviezen over verschillende andere ontslagkwesties

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u direct telefonisch contact (via telefoonnummer 030 7210 210 of mobiel via 06 205 88 9 66) met ons opnemen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.30 uur. Mathieu Wakim kan u dan telefonisch meteen al (vrijblijvend) een advies geven. Wanneer nader advies gewenst is, maken we graag een afspraak met u op ons kantoor.

Onderhandelen bij aanname of ontslag

Allied Advocaten kan uw onderhandelingspartner zijn bij de onderhandelingen over de arbeidsovereenkomst. Daarmee garandeert u zich van een waterdicht contract waarbij bovendien uw rechtspositie als werknemer of werkgever goed tegen het licht is gehouden en in de arbeidsovereenkomst volledig tot uitdrukking komt.

Als wij voor u onderhandelen in een ontslagzaak, proberen wij de zaak in eerste instantie buiten de rechter om op te lossen. Dit brengt voor beide partijen de minste kosten met zich mee en er kleven veel juridische haken en ogen aan arbeidskwesties. Allied Advocaten voert daarom, in samenspraak met u, de onderhandelingen uit. De andere partij dient immers tactisch en strategisch te worden benaderd, met de juiste (juridische) argumenten om voor u het meest optimale resultaat te bereiken. Uiteindelijk beslist u zelf of u akkoord gaat met het bereikte resultaat van de onderhandeling.

Afspraken vastleggen en afronden

Nadat u tot een bevredigend akkoord bent gekomen, moeten de afspraken nog op een correcte manier worden vastgelegd en moet gecontroleerd worden of deze afspraken tijdig uitgevoerd worden. Ook hierbij kunnen wij u adviseren en begeleiden en de afspraken voor u vastleggen.

Opstellen en checken van overeenkomsten

Het arbeidsrecht is te allen tijde aan veranderingen onderhevig. Daarom dienen overeenkomsten en voorwaarden regelmatig gecheckt te worden op de geldigheid van het proeftijdbeding, opzegtermijn, wijzigingsbeding, non-concurrentiebeding, regeling m.b.t. wijziging van de arbeidsvoorwaarden etc. Anders loopt u het risico voor verrassingen te komen staan, juist op dat moment dat u daar niet op zit te wachten.

Wij kunnen voor u nieuwe overeenkomsten opstellen en bestaande reglementen en overeenkomsten voor een vast bedrag voor u controleren.

Voor statutair directeuren is het van belang dat zij zich, voor de aanstelling, laten adviseren over mogelijke gevolgen van de benoeming voor hun rechtspositie en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het kan bijvoorbeeld verstandig zijn voor de statutair directeur om in zijn arbeidsovereenkomst een ‘parachute’ ofwel een vaste ontslagvergoeding vast te leggen.

Mediation

Allied Advocaten beschikt bovendien over een aantal mediators die met specialistische kennis op het gebied van het arbeidsrecht en met de nodige ervaring kunnen bemiddelen bij arbeidsgeschillen, zodat de arbeidskwestie buiten de rechter om door partijen zelf kan worden opgelost.

Procederen bij de rechter

Indien de onderhandelingen of de mediation niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u besluiten de ontslagkwestie aan de rechter voor te leggen, of mogelijk heeft de tegenpartij dit al gedaan. Ook hier staan wij u graag op deskundige wijze terzijde.

Second opinion voor meer zekerheid

Als u een voorstel heeft gekregen van een andere partij en u na een eerste advies van uw advocaat of rechtsbijstandverzekeraar nog niet zeker bent van uw keuze, dan kunt u Allied Advocaten vragen om een second opinion. Zeker als u te maken krijgt met een ontslagadviseur die is aangewezen door uw rechtsbijstandverzekeraar, dan is een second opinion raadzaam. U bent in dat geval voor de verzekering namelijk al een ‘schadegeval’, de premie is al betaald en de verzekeraar zal de zaak zo snel mogelijk willen afwikkelen. Het is hierdoor denkbaar dat de verzekeraar minder bereid is om te onderhandelen voor een beter resultaat en u daardoor adviseert akkoord te gaan met het voorstel.

Onze werkwijze

Onze advocaten werken snel en praktisch en stellen alles in het werk om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Na een uitgebreid kennismakings- en intakegesprek bij ons of bij u (op kantoor), hebben wij een goed beeld van de zaak. De verdere behandeling en contacten in de zaak kunnen over het algemeen verder per telefoon, e-mail of per fax plaatshebben.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op door het invullen van het contactformulier of te bellen met 030 7210 210 of mobiel via 06 205 88 9 66.